Výstava na Bratislavskom hrade mapuje územia Podunajska v 17. a 18. storočí

574

Územia Podunajska v 17. a 18. storočí mapuje cez detailné aj kontextuálne mapy území okolo rieky Dunaj od prameňa až po jeho deltu, jeho prítokov, pôdorysy miest a pevností či plány bitiek putovná výstava „Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650 – 1800“. Inštalovaná je na druhom poschodí Bratislavského hradu. Výstava, ktorú doteraz prezentovali na viacerých miestach v Nemecku, Rumunsku, Maďarsku, potrvá do 4. septembra. Po Bratislave ju čaká presun do Rakúska.

„Ranoveké mapy Dunaja hovorili o tom, že jeho tok vo svojom behu navzájom spája nielen rieky, krajiny a mestá, ale aj dva svety – Západ s Východom, Európu s Áziou. Tieto svety sa prepájali výmenou tovarov aj ideí a vojnovými konfliktami, ktoré spôsobovali migračné pohyby národov a národností tu žijúcich,“ približuje Slovenská národná galéria, ktorá výstavu otvorila v spolupráci so Slovenským národným múzeom a zahraničnými partnermi.

„Počas osmanských vojen sa Dunaj stal krvavo dobývanou hranicou, ktorá bola vystužená dôležitými pevnostnými sústavami situovanými v jeho blízkosti. Od rokov 1699/1718 existoval ‚kresťanský‘ a ‚islamský‘ Dunaj, rieka Habsburgovcov a Osmanov. Vznikla tak trvalo pôsobiaca politická a kultúrna línia zlomu, ktorá však vždy ostala priepustnou,“ vysvetľuje Denis Haberland, spoluorganizátor výstavy zo SNG.

Obrazové svety tvorcov vystavených máp vypovedajú nielen o stretnutiach a výmenách myšlienok a tovarov, ale aj o mocenských nárokoch, vojenských konfliktoch a o náboženských vymedzeniach. Vytvárajú až do súčasnosti pôsobiaci obraz „kresťanskej Európy“ a hrozivý obraz moslimského nepriateľa.

Kartografi spájali krajiny do jedného celku, hranicami oddeľovali teritóriá jedno od druhého a opätovne tento priestor nanovo objavovali. „Napriek mnohorakým vymedzeniam hraníc zostal tento široký a komplexný priestor Podunajska otvorený a premenlivý,“ dodáva SNG k výstave, ktorá je spoločným autorským dielom Hlavného krajinského archívu Baden-Württemberg so sídlom v Karlsruhe a Inštitútu pre dunajsko-švábske dejiny a zemepis  zo sídlom v Tübingene. Galéria ju obohatila o 21 originálnych diel z vlastnej grafickej zbierky pochádzajúcich zo 16. až 19. storočia. Výstavu dopĺňa katalóg s ilustrovanými textami na vyše 400 stranách.

Zdroj: TASR; Foto: FB Bratislavský hrad