Výstavba dvoch nových železničných zastávok začne v jarných mesiacoch

717
Výstavba dvoch nových železničných zastávok začne v jarných mesiacoch
Výstavba dvoch nových železničných zastávok začne v jarných mesiacoch

Pri obratisku Čiližská sa začal upravovať priestor pre novú železničnú zastávku Vrakuňa. Železnice Slovenskej republiky podpísali pred rokom zmluvy so zhotoviteľom projektovej dokumentácie a stavebných prác pre nové železničné zastávky Vrakuňa a Lamačská brána (Bory). Ako nás informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová, v súčasnosti sú už pre obe zastávky spracované dokumentácie pre realizáciu stavby a predpokladané začatie stavebných prác na oboch zastávkach je v priebehu druhého štvrťroka tohto roka.

Obratisko MHD na Čiližskej ul.

V prípade terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa sa už v týchto dňoch pripravuje územie pre výstavbu zastávky, konkrétne prebieha výrub stromov v priestore medzi železničnou traťou a obratiskom MHD na Čiližskej. Ak všetko pôjde podľa plánu, do konca tohto roka by tu cestujúci mohli mať k dispozícii nový prestupný uzol medzi vlakmi linky S70 a autobusmi a trolejbusmi MHD.

Pre zastávku Lamačská brána bola dohodnutá doba realizácie celého projektu 730 dní, predpokladané ukončenie výstavby tejto zastávky je preto v jarných mesiacoch budúceho roka. V čase výstavby zastávky Lamačská brána bude prebiehať aj budovanie predĺženia Saratovskej ulice popod železnicu (projekt hlavného mesta).

ŽSR získali na financovanie projektov a stavebných prác oboch zastávok nenávratné finančné príspevky (NFP) z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pre zastávku Vrakuňa je výška NFP 4 311 865 € (podpísanie zmluvy o NFP v novembri 2022) a pre zastávku Lamačská brána je NFP vo výške 8 616 741 € (podpísanie zmluvy o NFP vo februári 2023). V oboch prípadoch zákazku v súťaži získala spoločnosť TSS Grade. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) neskôr na základe kontroly obstarávania pre zastávku Lamačská brána zistil určité pochybenie pri výbere víťaza súťaže.

TIOP Ružinov

Kým zastávky Vrakuňa a Lamačská brána sa čoskoro začnú budovať, iná situácia je v prípade tretej pripravovanej zastávky – TIOP Ružinov, ktorá sa bude nachádzať na Ostredkoch pri obratisku autobusov Súhvezdná. Pre túto zastávku železnice podpísali zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie v máji 2021, výber zhotoviteľa stavby bude nasledovať až po dokončení projektovej dokumentácie. Projekt TIOP Ružinov je rozdelený na dve časti, prvou je samotná železničná zastávka, druhou nová koľajová výhybňa, ktorá zvýši kapacitu železničnej trate, po ktorej premáva linka S70.

Podľa aktuálneho vyjadrenia hovorkyne ŽSR by mala byť dokumentácia pre územné rozhodnutie pre zastávku Ružinov vypracovaná zhotoviteľom a schválená ministerstvom dopravy do júna 2023, následne spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby/dokumentácie pre výber zhotoviteľa a jej schválenie sa očakáva do konca roka 2023. Samotný začiatok stavebných prác na zastávke Ružinov ŽSR očakávajú v júni 2024 s predpokladanou dobou výstavby 8 mesiacov. Nová zastávka Ružinov by tak mohla byť realitou až v prvom štvrťroku 2025. O niečo kratšie by mali procesy trvať v prípade novej výhybne Ružinov, kde sa predpokladá ukončenie prác v treťom štvrťroku 2024.

Zdroj: imhd.sk