Výstavba električkovej trate prinesie Petržalke potrebné a najmä pozitívne zmeny

846

Projekt výstavby predĺženej električkovej trate v Petržalke z dielne hlavného mesta, aj vďaka prívetivému počasiu pokračuje podľa plánu. S ohľadom na rozsiahle stavebné práce je preto nutné počítať v uliciach Petržalky s viacerými obmedzeniami dopravy a pohybu chodcov či cyklistov. Od pondelka 31. januára sa môžete napríklad stretnúť s prácami na odstránení ornice od Kutlíkovej ulice smerom k Chorvátskemu ramenu.

Jeden z najväčších dopravných projektov v gescii bratislavského magistrátu, ktorý vznikal aj v spolupráci s Ministerstvo dopravy a výstavby SR, okrem 3,9 kilometrov novej trate či siedmich zastávok prinesie do Petržalky i pozitívnu zmenu okolia. „Na niektorých úsekoch pribudnú nové chodníky, niekde sa počíta s verejnoprospešnými stavbami, dobudujú sa prestupné uzly a vysádzať sa bude i nová zeleň,“ vysvetľuje starosta Petržalky Ján Hrčka.

Dočasné obmedzenia sú tak z dlhodobého hľadiska len nutnou a pomerne krátkou súčasťou veľkého spoločného cieľa i úsilia, ktorého výsledky prinesú osoh nielen obyvateľom a návštevníkom Petržalky. „Určite tak stojí za to vydržať. V mene našej samosprávy, kolegov z hlavného mesta či zhotoviteľa vás preto prosíme o pochopenie, strpenie a zhovievavosť s dočasným hlukom, prachom či inými obmedzeniami.“ dodáva mestská časť na sociálnej sieti.

Terénne úpravy prebiehajú nasledovne:

  • do 30. januára 2022 prebiehali práce na odhumusovaní terénu medzi úsekom mostu na Panónskej ulici po Tematínsku ulicu,
  •  od 31. januára 2022 prebieha odstraňovanie ornice od Kutlíkovej ulice smerom k Chorvátskemu ramenu,
  •  od 5. februára 2022 budú tieto práce pokračovať až po Romanovu ulicu.

Na ploche budúcej trate prebiehajú v tomto čase viaceré práce charakteristické pre obdobie začiatku výstavby a tiež pre zimné obdobie. Ide predovšetkým o nevyhnutné výruby drevín, odstraňovanie vrstvy pôdy, zriadenie objektov zariadenia staveniska a tiež odstránenie objektov na trase. V rámci prác na budovaní električkovej trate prebehla v lokalite Janíkov dvor okrem iného geodetická príprava, odhumusovanie mosta a jeho okolia, úprava terénu, ohradenie priestoru stavby a postupne búranie budovy a tunela stanice metra Janíkov dvor. Zároveň prebiehajú aktivity, ktoré súvisia s prípravou stavebných prác, ktoré sa naplno rozbehnú v jarných mesiacoch, keď sa zlepšia poveternostné podmienky.

Zdroj: Petržalka, Bratislava-hlavné mesto SR