Výstavba električkovej trate v Petržalke. Október 2023

10352
Výstavba električkovej trate v Petržalke

Na stavbe aktuálne prebiehajú práce na električkovom zvršku, konkrétne na spodných doskách pevnej jazdnej dráhy. Prebieha príprava na betonáž trámov na mostnom objekte pri Farskom kostole Svätej rodiny. V najbližšej dobe sa začne s realizáciou oporných múrov.

Na združenom moste na Rusovskej ceste sa osádzajú oceľové nosníky, prebieha spätný zásyp opory mosta, predmontáž oblúkovovej časti nosnej konštrukcie, ktorá bude osadená na opory v celku. Skoro po celej dĺžke trate sa osádzajú stĺpy trakčného vedenia.

Na ostatných častiach stavby naďalej prebiehajú práce na električkovom spodku, ukladanie káblovodov a káblových šácht, realizujú sa zvyšné prekládky inžinierskych sietí. Na konci úseku v Janíkovom dvore sú osadené oceľové stĺpy na hale dennej kontroly. Začalo sa s prípravnými prácami na objektoch pod mostom na Panónskej ulici, kde sa začne so špeciálnym zakladaním schodísk.

Pozrite si video:

Zdroj: petrzalskaelektricka.sk
Foto a video: Michal Feik