Výstavbu bytovky v Líščom údolí Karlova Ves nepodporuje

1642

Bývať v bytovom dome v jednej z najkrajších častí Karlovej Vsi, v tesnom dotyku s lesným masívom Sitina a so zachovaným prírodným prostredím. Komu by sa nepáčila takáto predstava? Developerské sny chce na realitu premeniť stavebník, ktorý kúpil pozemok na Ulici Líščie údoli pri vstupe do Parku SNP. Proti jeho zámeru sa ohlásili majitelia okolitých rodinných domov. Jasnú nevôľu vyjadrila aj mestská časť Karlova Ves.

Ide o stabilizované územie s existujúcou zástavbou rodinných domov. Karlova Ves je presvedčená, že v tejto lokalite by potenciálne nová výstavba mala mať charakter zástavby rodinných domov. Napriek tomu už na oplotení pozemku umiestnili plagát so svojím developerským záujmom.

Majitelia pozemku, kde stál donedávna starý dom, chceli na pozemku postaviť najskôr polyfunkčný bytový dom s komerčným nahrávacím štúdiom. Na základe nesúhlasného stanoviska mestskej časti projekt upravili. No aj ten ráta s polyfunkčným bytovým domom, pre zmenu s fitnes štúdiom. Ani s týmto projektom sa Karlova Ves nestotožňuje.

Projekt v zverejnenej podobe nezískal súhlasné stanovisko Karlovej Vsi. Majitelia pozemkov nepožiadali ani o vydanie územného rozhodnutia. Pre projekt nemohlo byť vydané ani stavebné povolenie.

Zdroj: Karlova Ves