Výtvarníčka Alžbeta Jaščegová darovala mestu Senec svoje diela

643

Diela seneckej výtvarníčky Alžbety Jaščegovej boli prvýkrát predstavené Senčanom 6. októbra na vernisáži v Labyrinte v rámci programu slávnostného otvorenia Dní Alberta Molnára Szencziho.

UROBME SVET LEPŠÍM – názov expozície je určite aj životným krédom výtvarníčky, pretože ostýchavo a sprostredkovane informovala vedenie mesta, že z expozície chce darovať mestu viacero svojich diel. 

Viceprimátor Juraj Gubáni a splnomocnenec Gábor Klenovics sa 11. októbra stretli v Labyrinte s Alžbetou Jaščegovou, ktorú sprevádzal jej syn Juraj, aby v mene mesta od nej prevzali štedrý dar. Autorka pri stretnutí odovzdala dva ďalšie obrazy do kolekcie skôr vytypovaných diel určených na darovanie. 

Výtvarníčka na vystavených obrazoch prezentovala techniku paverpol, ktorá jej v súčasnosti umožňuje najvoľnejší rozlet fantázie vo svete tvarov a farieb. Počas prezentácie sa rozhodla, že ponúkne mestu ešte jeden vystavený obraz.

Mesto Senec je odteraz bohatšie o 11 diel výtvarníčky Alžbety Jaščegovej. Viceprimátor aj splnomocnenec mesta vyjadrili autorke vďaku a sľúbili jej, že pre diela vyberú dôstojné umiestnenie v budovách slúžiacich mestu a jeho obyvateľom.

Výstava Alžbety Jaščegovej trvá do 27. októbra 2023 v Galérii Labyrint MsKS Senec.

Zdroj: Senec.sk