Vzduch v Bratislave je veľkým rizikom pre zdravie obyvateľov

599
Vzduch v Bratislave je veľkým rizikom pre zdravie obyvateľov
Vzduch v Bratislave je veľkým rizikom pre zdravie obyvateľov

Vzduch v Bratislave je veľkým rizikom pre zdravie obyvateľov. Upozorňujú na to občianske združenia Cyklokoalícia a Znepokojené matky, odvolávajúc sa na výsledky najnovších meraní znečistenia ovzdušia, ktoré realizovali odborníci z nemeckej organizácie Deutsche Umwelthilfe (DUH). Zdôrazňujú, že problémom dopravy nie sú primárne zápchy, ale ohrozovanie zdravia a bezpečnosti. Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii.

„Analýza meraní naznačuje, že na viacerých miestach je oveľa horšie znečistenie ovzdušia, ako ukazujú oficiálne dáta. Výsledky ukazujú naozaj vysoké hodnoty oxidu dusíka aj ultrajemných častíc, ktoré predstavujú riziko pre zdravie,“ skonštatovala Hanna Rheinová z DUH.

Merania realizovali na trase, ktorá viedla od Hodžovho námestia cez Štefánikovu a Šancovú ulicu po Račianske mýto. Priamo v teréne sledovali dva druhy znečistenia, a to oxidy dusíka a ultrajemné prachové častice. Merania realizovali napríklad aj pred základnou školou na Vazovovej ulici, na Šancovej ulici, Trnavskom mýte, autobusovej stanici či Štefánikovej ulici.

„Merania potvrdili, že znečistenie ovzdušia je problém, pred ktorým nemôžeme zatvárať oči,“ zdôraznil prezident Cyklokoalície Dan Kollár. Odporúča svedomitejšie monitorovať kvalitu ovzdušia vo väčšom množstve lokalít, ale aj realizovať riešenia na zníženie atraktivity individuálnej automobilovej dopravy. Poukazuje napríklad na zlepšovanie pešieho pohybu i MHD, zníženie maximálnej povolenej rýchlosti či výstavbu cyklistickej infraštruktúry.

Urbanistka Ivana Nemethová zo združenia Znepokojené matky pripomenula, že znečistenie ovzdušia má výrazný vplyv na zdravie, špeciálne u detí, tehotných žien či iných rizikových skupín obyvateľov. „Čím menšia častica, tým hlbšie do organizmu sa dostane a spôsobuje problémy,“ podotkla Nemethová s tým, že ide o celé spektrum zdravotných problémov od astmy po poškodenie imunitného systému či poruchy neurologického vývoja.

Druhou časťou meraní bude aj meranie oxidov dusíka pomocou dlhodobého merania na 25 miestach v Bratislave. Výsledky by mali byť známe v máji. Merania sa uskutočnili v rámci dlhodobého projektu meraní koncentrácií NO2 v ovzduší. Okrem Bratislavy sa realizuje aj v Prahe, Ostrave, Budapešti a Sofii.