WiFi4EU: Od 7. novembra môžu aj slovenské obce žiadať o zriadenie bezplatných WiFi zón

475

Európska komisia zverejní v stredu 7. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí v rámci iniciatívy WiFi4EU, vďaka ktorej môžu aj slovenské mestá a obce získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón s bezplatným pripojením na internet. Obce sa môžu prihlasovať od stredy 07.11.2018 do piatka 09.11.2018. 

V rámci investícií do digitalizácie podporuje Európska komisia myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov v parkoch, na námestiach a vo verejných budovách všade v Európe prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU. Do tejto iniciatívy sa môžu zapojiť priamo obce, alebo združenia obcí. Zoznam oprávnených subjektov zo Slovenska nájdete tu

Rozpočet iniciatívy WiFi4EU na roky 2018 – 2020 je 120 miliónov EUR. Prostriedky sú vyčlenené na inštaláciu najmodernejších Wi-Fi zariadení v centrách spoločenského diania. Z rozpočtu WiFi4EU bude vybraným subjektom verejného sektora financované potrebné vybavenie a inštalácia prístupových bodov. Platby budú v rámci výzvy realizované prostredníctvom poukazov, pri čom hodnota jedného poukazu pre vybranú obec je 15 000 EUR. 

Ako sa do iniciatívy WiFi4EU prihlásiť? Iniciatíva je realizovaná prostredníctvom online registrácie obcí a následného odosielania žiadostí. Obce sa môžu kedykoľvek zaregistrovať na www.wifi4eu.eu vyplnením jednoduchého registračného formulára. Na registráciu si obec bude musieť zriadiť prihlasovací účet. Prvá výzva na predkladanie žiadostí z mája 2018 bola z technických dôvodov zrušená a nová výzva sa pre záujemcov otvára už túto stredu 7.11.2018 o 13:00 hod. Po zverejnení výzvy sa obce musia prihlásiť prostredníctvom už vytvoreného online prihlasovacieho účtu (kliknutím na tlačidlo „Požiadať o poukaz“ v sekcii „Moja prihláška“). 

Každá obec môže počas celého trvania iniciatívy využiť iba jeden poukaz. Projekty sa budú vyberať podľa poradia, v ktorom budú predložené. S registráciou preto zbytočne dlho nečakajte! Vybraných bude prvých 2 800 prihlásených obcí, pričom každému členskému štátu EÚ je garantovaných minimálne 15 poukazov. Obce sa môžu prihlasovať  do piatka 09.11.2018 do 17:00. Predkladané projekty by sa mali zamerať na poskytnutie bezplatného pripojenia Wi-Fi v priestoroch, kde zatiaľ žiadne podobné verejné či súkromné pripojenie nie je dostupné. 

Viac o iniciatíve ako aj o prihlásení sa do výzvy sa dočítate tu.

FOTO: Wi-Fi NOW Events/ wifinowevents.com