Rokovalo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

1461

Na programe je Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „CityFoodTrust“ v rámci programu Horizon 2020 ako aj Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekty v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Poslanci sa budú zaoberať aj Odpočtom aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2019 a rámcovým plánom aktivít na rok 2020.

Pozrite si video z tlačového brífingu župana Juraja Drobu:

Celý záznam z rokovania zastupiteľstva si môžete pozrieť tu:

Materiály na zastupiteľstvo nájdete v sekcií https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/

Počas Zastupiteľstva sa vo vestibule prezentovali študenti Spojenej školy z Ivanky pri Dunaji s ukážkami rybárskych zručností žiakov školy – sieťovanie či sebaobrany a prestavenie študijného odboru ochrana osôb a majetku ako aj študenti Spojenej školy z Malinova, ktorí ukázali aranžovanie jarných kvetín. Svoje zručnosti predstavili aj klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača a Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých z Javorinskej v Bratislave.