XXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 18.12.2020

1258