XXXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 24.6.2022

898