Z bratislavskej Kuchajdy vylovili mikrovlnku či pneumatiky

1280

Bratislavská Kuchajda je od 1. mája opäť plne prístupná verejnosti. Preto sa posledný aprílový týždeň čistilo nielen samotné jazero a jeho okolie. Neuveríte, čo všetko vylovili.

V prvom kroku vyzbierali drobný odpad z okolia jazera a potápači uskutočnili prieskum jeho dna do hĺbky troch metrov. V druhom kroku zrealizovali hlavné čistenie dna, výlov uhynutých rýb a vyčistenie plôch pod mólom a novou reštauráciou. V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bol počet zúčastnených pracovníkov obmedzený na piatich. Pri povrchovom čistení zozbierali predovšetkým plastové poháre a fľaše, sklenené poháre, či drevené obloženie z rozpadajúcej sa reštaurácie.

Na dne jazera sa odpad nachádzal hlavne v priestore pod mólom a v jeho okolí. Išlo o kovové armatúry, kuchynské nádoby, pneumatiky z auta, sklenené fľaše, igelitové vrecká, dokonca i mikrovlnnú rúru. Podobnú mikrovlnku našli a odstránili už v minulom roku. Zdá sa, že majiteľ zrušeného bufetu pri jeho likvidácii všetko nahádzal do jazera.

Potápači vytiahli z vody niekoľko kusov uhynutých rýb, bol to však úhyn v prirodzenej miere. Vážnym problémom je množstvo odtrhnutých rybárskych vlascov a háčikov. Ide o drobný a nenápadný materiál, ktorý napriek veľkej snahe nie je možné vyčistiť úplne, o to je nebezpečnejší.

Zdroj: Nové Mesto