Z bratislavských ulíc má zmiznúť ďalších 577 veľkých reklamných plôch

1307

Zdĺhavý proces odstraňovania billboardov mesto Bratislava urýchľuje. Oceňujú prístup reklamných spoločností, ktoré dávajú prednosť vysporiadaným zmluvným vzťahom s mestom pred zaťažujúcimi súdnymi spormi s nezanedbateľným reputačným rizikom. Nedávno hlavné mesto predstavilo návrh prísnej regulácie reklamných stavieb priamo v Územnom pláne a od 2019 sa mestu už podarilo odstrániť 377 reklamných objektov. Je to náročný proces, ktorý v jednotlivých prípadoch môže kvôli zdĺhavému rozhodovaniu súdov a stavebných úradov trvať roky.

Mesto Bratislava prichádza s novým modelom, ktorý má výrazne zrýchliť odstraňovanie vizuálneho smogu v Bratislave. Vďaka pripravovanej dohode so skupinou Akzent BigBoard  sa už tento rok majú v Bratislave začať odstraňovať stovky bilboardov, megaboardov, informačno-reklamných tabúľ a citylightov.

Podľa pripravovanej dohody:

  • ABB urýchlene odstráni 577 plôch billboardov, megaboardov, informačno reklamných tabúľ a citylightov 75% svojich reklamných plôch na pozemkoch mesta
  • Zároveň zaplatí zhruba 1 milión eur na nájomnom a urovná súdne spory s mestom
  • Mesto na zvyšnú štvrtinu existujúcich reklamných stavieb, čiže 192 reklamných plôch, z ktorých 100 plôch predstavujú dlhodobo vhodný reklamný formát citylighty, poskytne dočasnú 4-ročnú nájomnú zmluvu za trhovú cenu
  • Po ukončení zmluvy bude môcť mesto tieto objekty odstrániť bez zdĺhavého rozhodovania súdov a stavebných úradov
  • ABB navyše poskytne depozit v podobe trojmesačného nájomného na prípadné pokrytie nákladov na odstránenie týchto reklám.

Návrh dohody musí ešte schváliť februárové mestské zastupiteľstvo. Mesto zároveň rokuje s ďalšími vlastníkmi reklamných stavieb, aby pristúpili k dohode s mestom po vzore ABB.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR