Z Dunajskej ulice rozšírili priechod pre cyklistov

977

Ľuďom jazdiacim na bicykli cez Dunajskú ulicu pripravilo hlavné mesto Bratislava drobný darček. Je ním nedávne rozšírenie priechodu pre cyklistov cez Štúrovu a „upratanie“ križovatky, vďaka čomu sa dá z Dunajskej konečne dostať na druhú stranu cesty legálne. Pri značení si aj tu môžete všimnúť zmeny vyplývajúce z novej vyhlášky z tohto roka, kde sa zmenila čiara priechodu, cez koľaje je použité namiesto priechodu takzvané miesto na prechádzanie a prednosť naznačujú „žraločie zuby“.

Problémom naďalej zostáva nešťastné vedenie protismernej cyklotrasy cez frekventované nárožie, kde tak obmedzuje chodcov. To bohužiaľ zostáva naďalej nevyhovujúce, vhodnejšiemu vedeniu vo vozovke bráni v tejto časti zachovanie troch parkovacích miest v správe BPS.

Aj tento problémový bod bude našťastie kompletne preriešený v rámci projektu Živé námestie, ktorý prinesie rekonštrukciu celého priestoru od Kamenného námestia po Námestie SNP. V priebehu januára by mali byť oznámené výsledky architektonickej súťaže, ktorej sme boli súčasťou, a predstavený víťazný návrh. Aj keď nevieme, ktorý návrh nakoniec porota vyberie, všetky 4 vybrané návrhy prinesú zlepšenia pre cyklistov a najmä chodcov. Na ich realizáciu si žiaľ ale bude treba počkať ešte niekoľko rokov.

Zdroj: Cyklokoalícia