Z vnútra nového SENIORCENTRA v Starom Meste

688

Novovybudované staromestské zariadenie opatrovateľskej služby SENIORCENTRUM Staré Mesto zariaďuje posledné interiérové priestory. 

Mikulášom sa začne napĺňanie zariadenia poberateľmi 24 hodinovej sociálnej služby. 

Zdroj: Zuzana Aufrichtová