Zabojovať o známku z maturity chce 78 študentov

860

Presne 78 z 3 414 maturantov na župných stredných školách sa rozhodlo zabojovať o lepšiu známku ako by im vyšla z priemeru či o finálnu známku z dobrovoľného predmetu.

Až 45 z nich sa pokúsi o lepšiu známku z angličtiny, no nájdu sa aj bojovníci o lepšie hodnotenie z fyziky, dejín umenia či občianskej náuky. Skúšať šťastie a obhájiť si povesť lepšou známkou sa pokúsia žiaci na 17 stredných župných školách.

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR hovorí, že výslednú maturitnú známku získajú študenti ako aritmetický priemer známok z daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do priemeru sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Na župných stredných školách sa to týka 3 414 maturujúcich študentov.

Možnosť zabojovať o lepšiu známku alebo maturovať z dobrovoľného predmetu prejavilo 78 maturantov, ktorí zložia skúšku dospelosti medzi 25. májom a 13. júnom. Maturovať sa bude napríklad na SOŠ informačných technológií (3 maturanti z anglického jazyka), na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej sa rozhodol opraviť si známku jeden študent staviteľstva v praktickej časti odborného predmetu a z dejín umenia sa bude maturovať na Gymnáziu Grösslingova a známku z dejepisu si chce opraviť aj jeden študent Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci.