Začala sa oprava dvoch vodojemov na Kolibe

1232

Bratislavská vodárenská spoločnosť odštartovala rekonštrukciu dvoch bratislavských vodojemov. Vďaka investíciám za približne 400 tisíc eur sa zlepší technický stav objektov, ktoré boli postavené v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia a do ktorých sa takmer 50 rokov neinvestovalo. Práce sú rozdelené na dve etapy, aby bola neustále garantovaná dodávka vody pre obyvateľstvo. Skončiť by sa mali v prvej polovici roku 2021.

„Okrem klasickej rekonštrukcie samotných objektov vodojemov a technológií, pribudnú na vodojemoch Koliba 2 a Kamzík aj nové systémy odvetrania, ktoré zvýšia technologickú úroveň zabezpečenia vody a tiež bezpečnosti vo vodojeme. Zároveň vybudujeme v areáli VDJ Koliba 2 prepoj potrubí, ktorý umožní zlepšiť manažment distribúcie vody v čase ich pravidelných čistení alebo mimoriadnych udalostí,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Peter Olajoš.

V rámci prvej etapy rekonštrukcie sa už začali práce na modernizácii vodojemu Koliba. Vodojem vznikol v roku 1965 a dodnes slúžil prakticky bez väčších opráv, čo sa už výrazne podpísalo na jeho technickom stave. Práve na tomto vodojeme pribudne nové prepojenie potrubí, čo umožní BVS napríklad zásobovať filmové ateliéry aj v prípade, ak bude prevádzka vodojemu Koliba 2 dočasne obmedzená.

„Verejnosti aj akcionárom sme sľúbili, že nové ceny vodného a stočného sa prejavia v lepšej infraštruktúre. Dnes môžeme povedať, že sľuby plníme a toto je iba jedna zo stavieb, ktoré odštartujeme ešte túto jeseň,“ dodal P. Olajoš.

Zdroj: BVS