Začala sa rekonštrukcia Vajnorskej električkovej radiály

1902
Vajnorská električková radiála

Dopravný podnik Bratislava (DPB) začal s obojsmernou opravou časti Vajnorskej električkovej trate a rekonštrukciou nástupísk od jazera Kuchajda až po konečnú Zlaté piesky. Po dokončení sa zmení rýchlosť cestovania, komfort na zastávkach, skvalitní samotná prevádzka električkovej dopravy, znížia sa náklady na údržbu a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek.

Bratislavský samosprávny kraj podporuje rozvoj a modernizáciu koľajovej dopravy, vďaka ktorej vznikne alternatíva voči prehustenej individuálnej automobilovej doprave. Súčasťou tohto plánu je aj modernizácia existujúcich a výstavba nových električkových tratí.

Vajnorská radiála spájajúca Trnavské mýto s priemyselnou zónou v MČ Bratislava – Nové Mesto, časťou Jurajov dvor a rekreačnou oblasťou Zlaté piesky vznikla po častiach najprv v 50. rokoch minulého storočia, následne bola dobudovaná trať od Depa Jurajov dvor po konečnú v roku 1989. Za vyše tridsať rokov električková trať prešla len jednou úsekovou opravou, a to v roku 1993. Technický stav radiály je dlhodobo neuspokojivý. DPB sa preto v posledných rokoch zaoberal prípravou jej už nevyhnutnej opravy.

Nový koľajový zvršok a moderné zastávky

Úsek trate od Kuchajdy po Zlaté piesky bude opravený v dvoch častiach. Prvá bude zahŕňať takzvanú hrubú stavbu, druhá najmä dokončovacie práce. Oprava začne rozobratím existujúcej trate, odstránením koľajového zvršku a rozobratím zastávok. V priestore električkového koridoru bude vybudovaný nový otvorený koľajový zvršok. Zastávkové ostrovčeky budú zvýšené pre potreby cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a matky s kočíkmi po vzore zastávok zrealizovaných na Račianskej radiále. Ich povrch bude pokrytý Bratislavskou dlažbou, ktorá je v súlade s novými princípmi mesta Bratislava. Na každom nástupisku nebude chýbať nový prístrešok, označník a elektronická infotabuľa zobrazujúca odchody spojov tak, aby zastávky spĺňali všetky štandardy modernej MHD. Rekonštruované budú aj stožiare trakčného vedenia, kde dôjde k obnove ich povrchov a k aplikácii nového náteru antracitovej farby. Zároveň dôjde aj k posilneniu trakčných napájacích káblov tak, aby vyhovovali moderným vozidlám.

Oprava trate sa začne už 5. októbra 2023 a s dokončovacími prácami potrvá do konca júna roku 2024. Počas prác na prvej časti bude pre cestujúcich vylúčená električková doprava a nahradená autobusovou v úseku od Stanice Nové Mesto po Zlaté piesky. Náhradná autobusová linka X4 počas rekonštrukčných prác v obdobnom intervale ako električky obslúži zastávky v blízkosti tých električkových. Zároveň budú vypravené kapacitnejšie autobusy na linke 53 ponúkajúcej alternatívne spojenie medzi Zlatými pieskami a Trnavským mýtom. Keďže rekonštruované úseky trate sú v kontakte s priľahlou cestou, práce si vyžiadajú aj čiastočné dopravné obmedzenia. V niektorých úsekoch bude vyznačený buspruh kvôli zabezpečeniu plynulosti náhradnej autobusovej dopravy. V iných častiach budú v jednom jazdnom pruhu umiestnené mechanizmy rekonštruujúce trať a doprava tam preto bude musieť byť zúžená do jedného jazdného pruhu. Aj z tohto dôvodu bude autobusová linka 57 prevádzkovaná po okružnej trase Zlaté piesky – Vajnorská – Jurajov dvor – Žabí majer – Stavivá – Zlaté piesky. Po sprevádzkovaní prvej časti a počas prác na druhej časti bude obnovená električková doprava.

Ešte počas leta podpísal DPB zmluvy na modernizáciu koľajovej časti trate s firmou TSS Grade a počas septembra s firmou Elza na napájaciu časť. Projekt za takmer 25 miliónov eur bude financovaný prostredníctvom eurofondov z Operačného programu integrovaná infraštruktúra, na ktoré DPB už dostal rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava
Foto: Dalibor Jenčík / DJJD