Začali práce na zlepšení okolia pamätníka Daniela Tupého

852

Pamätník obetiam extrémizmu si nepochybne zaslúži, aby jeho okolie malo skutočne dôstojný a pietny charakter. Preto sa hlavné mesto pustilo do jeho zlepšenia.  

Asfalt a betón, ktoré výrazne znižovali kvalitu tohto priestoru, nahradí bezbariérovým parčíkom s citlivou výsadbou, novým osvetlením a mobiliárom. Vďaka terénnym úpravám a novým chodníkom, ktoré sa zámerne križujú získa centrálne umiestnený pamätník svoju dominantnú pozíciu, ako môžete vidieť aj na vizualizácii.

Táto rekonštrukcia je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov www.zivemiesta.sk, na ktorom pracuje hlavné mesto Bratislava spolu s Metropolitný inštitút Bratislavy.  

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček