Začali sa búracie práce na Janíkovom dvore

1145

V rámci prác na budovaní električkovej trate v Petržalke boli navozené stroje a ťažká technika, aby bolo možné začať s búracími prácami na objekte hrubej stavby pôvodne zamýšľanej stanice metra v lokalite Janíkov dvor.

Búracím prácam predchádzala geodetická príprava, odhumusovanie mosta a jeho okolia, úprava terénu a ohradenie priestoru stavby. Hrubá stavba stanice metra Janíkov dvor a 300 metrov dlhý úsek traťového tunela metra bude postupne zbúraný. Tunel aj stanica sú polozapustené, prekážajú stavbe električkovej trate a je potrebné ich odstrániť. Odstránenie bude spočívať v odkopaní zemného presypu tunela a v rozobratí železobetónových prefabrikovaných dielcov, z ktorých sú tunel a stanica vyhotovené.

„Základný kameň metra bol položený v roku 1988 na mieste plánovanej stanice Dunaj. Celý projekt však bol zastavený už po dvoch rokoch. Jednou z najvýraznejších pamiatok na toto obdobie je práve rozostavané depo metra, ktoré malo vzniknúť v Janíkovom dvore. Búracie práce budú prebiehať niekoľko týždňov,“ informuje mesto na sociálnej sieti.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto; Foto: Marek Velček