Začalo sa s opravou porušenej kanalizácie na Dolnozemskej

789

Hlavné mesto SR Bratislava začalo od pondelka s opravou porušenej dažďovej kanalizácie na Dolnozemskej ulici v Petržalke v stredových jazdných pruhoch.

Predpokladaný termín ukončenia prác je 01.07.2020 a celkovo sa jedná o opravu cca 100 m2 komunikácie.

Oprava zahŕňa 2 pruhy – vnútorné, pričom dĺžka uzávierky je cca 40 m, pričom samotná oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky, vybúraní konštrukčných vrstiev, oprave poškodenej dažďovej kanalizácie v hĺbke cca 5m a následnej spätnej úpravy komunikácie.

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

Zdroj: Petržalka