Záchrana zničených historických studničiek v bratislavských lesoch

826
Zničené historické studničky v bratislavských lesoch sa darí zachraňovať

Mestské lesy v Bratislave ukrývajú množstvo historických zaujímavostí. Jednou z nich sú aj historické lesné studničky. Ide o kamenné studničky, ktoré boli vybudované spolu s turistickou vybavenosťou v mestskom lesoparku pri príležitosti miléniových osláv Uhorska. Vznik sa datuje do roku 1898, keď vznikli aj dve pešie korzá popri Vydrici. Jedna cesta viedla od Červeného moste po Železnú studničku po pravom brehu potoka a dostala meno Pálffyho cesta. Dlhšia Simonyiho cesta viedla po ľavom brehu a končila až pod rázcestím ciest „Spariská“.

Súčasťou nového lesoparku boli aj prvýkrát značkované turistické cesty, odpočívadlá a najmä asi 21 kamenných studničiek pomenovaných podľa osobností uhorských dejín.

Viaceré z nich z nich boli zničené pri výstavbe asfaltových ciest či vodárenských objektov. Tie zostávajúce postupne chátrali, rozpadali sa a strácali v lese. Aj preto sa občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty postupne pustilo do ich záchrany. „Prvú studničku Gizella Forrás obnovili Mestské lesy pri novo zrekonštruovanej hájovni na Peknej ceste. My sme zachránili v hodine dvanástej poničenú studničku Stefania Forrás pod Kramármi a minulý rok aj legendárnu studničku Mária Forrás (nad Spariskami), ktorá bola výrazne poškodená a v minulosti necitlivo zabetónovaná.“

V tomto roku sa podarilo vďaka reštaurátorovi zachrániť hneď dve studničky. Prvou je záhadná kamenná studnička nad rybníkom Sŕnie, ktorej sa dochoval len časť názvu končiaci písmenami „AL“ a tak nevieme, po kom bola studnička pomenovaná. Druhou studničkou je János Forráš, známa ako Jánov prameň. Aj táto studnička bola vo veľmi zlom stave. Kameň s názvom bol rozlámaný, studnička bola rozpadnutá a viditeľný bol len jej skelet strácajúci sa pod nánosmi lístia a blata. Dnes je studnička nanovo postavená a zlomený nápis profesionálne zreštaurovaný. Studnička je zároveň domovom mladých salamandier škvrnitých.

„Bratislavské lesy majú okrem prírodných krás aj obrovské množstvo historických tajomstiev. Práve staré vzácne studničky považujeme za skrytý poklad bratislavského lesoparku a máme veľkú radosť vždy, keď sa nám podarí kúsok bratislavskej histórie zachrániť a zachovať pre ďalšie generácie“ hovorí Jakub Mrva, člen občianskeho združenia. Napriek tomu, že mnohé studničky definitívne zanikli, podarilo sa vďaka historickým mapám identifikovať minimálne päť, ktoré sú čiastočne zachované alebo spod lístia vykopali ich torzo.