Začína sa modernizácia Depa Krasňany

877
modernizácia Depa Krasňany

Dopravný podnik Bratislava spúšťa infraštruktúrny projekt desaťročia.

Projekt modernizácie krasňanského Depa počíta s rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá prinesie nielen lepšie technické zázemie či komfort pre zamestnancov, ale pripraví Bratislavu aj na príchod nových kapacitnejších električiek. Rozsiahle práce budú môcť začať už 6. novembra 2023 vďaka finančným zdrojom z eurofondov. Z Krasnian sa tak stane vozovňa, ktorá spĺňa prísne kritériá moderných technológií, zvýšenej bezpečnosti či ekologickej udržateľnosti.

Depo Krasňany bolo pre potreby dopravného podniku postavené ešte na začiatku 70. rokov. Dnes sú v ňom deponované najmä staršie električky, pričom zázemie depo poskytuje aj pre 18 elektrobusov, ktoré Dopravný podnik Bratislava (DPB) prevádzkuje. Za viac ako 50 rokov jeho prevádzky areál neprešiel väčšou modernizáciou, čo aj v súčasnosti neumožňuje kompletnú údržbu nízkopodlažných električiek.

„Kontinuálnym zlepšovaním pracovného prostredia sa s kolegami v našom podniku zaoberáme už od nášho nástupu. Ide síce o zázemie, ktoré cestujúci nevidia, no pre nás je mimoriadne dôležité, keďže si všetky vozidlá udržiavame a servisujeme sami. Obrovským projektom je práve Modernizácia údržbovej základne, ako tento projekt interne nazývame. Projekt takýchto rozmerov v podniku ešte nikto pred nami od revolúcie nerealizoval a jeho uskutočnenie bolo v minulosti skôr otázne. Som preto nesmierne rád, že sa nám ho podarilo spoločne uchopiť, dopracovať a získať naň financie, za čo od nás patrí veľká vďaka ministerstvu dopravy a jeho projektovému tímu. Teraz sa môžu mechanizmy pustiť do práce. Výsledkom bude nielen kvalitnejšia údržba, pracovné a okolité prostredie, ale aj zníženie hluku pre obyvateľov okolitých rezidencií,“ vyzdvihol projekt Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

Energetické úspory, skvalitnenie údržby vozidiel, zlepšenie pracovného prostredia a predpríprava na kapacitnejšie električky

Modernizácia viac ako 50-ročných budov prinesie kompletné opravy a ich energetické zefektívnenie, výmenu technológií údržby, či novú umývaciu linku elektrobusov a električiek. Energetická náročnosť budov sa zníži nielen novým opláštením, ale aj technológiami, ktoré už nevyžadujú také odbery elektrickej energie, ako tie pôvodné, čo sa časom odrazí aj na výraznej úspore financií z rozpočtu.

Úprav sa dočká aj samotný areál depa, ktorý bude tvoriť jeden kompaktný celok. Okrem rekonštrukcií existujúcich hál bude modernizovaná taktiež významná časť inžinierskych sietí, pribudnú nové komunikácie a spevnené plochy, ale aj koľajnice či trakčné a trolejové vedenia vrátane doplnenia automatizovaného stavania vlakovej cesty. Objekty, ktoré nie sú v súčasnosti využívané alebo sú v rozpore s naprojektovaným riešením, budú zbúrané. Budovy hál získajú okrem nového opláštenia aj ekologické zelené strechy, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu a prostredníctvom vsakovacích blokov zavlažovať pôdu.

Príde tiež k predĺženiu jednotlivých údržbových a odstavných hál, ktorých kapacita je dlhodobo nedostatočná pre počet električiek deponovaných v areáli. V budúcnosti budú môcť slúžiť aj pre dlhšie a kapacitnejšie vozidlá. Pripravovanou súťažou na veľkokapacitné električky sa DPB zaoberá, aby reflekoval rastúci počet cestujúcich v rámci nosného električkového dopravného systému v meste.

Stavebné mechanizmy sa pustia do práce ešte v úvode novembra. Predpokladom na začatie prác bolo nielen získanie všetkých potrebných stanovísk a povolení, ale najmä finančných prostriedkov. Modernizácia bude realizovaná vďaka eurofondom z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré DPB získal podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s ministerstvom dopravy. Stavebné práce by mali trvať najviac 12 mesiacov a zrealizuje ich spoločnosť Strabag Pozemné staviteľstvo, ktorá vzišla z verejnej súťaže. Počas prác môže prísť dočasne k zvýšenej hlučnosti alebo prašnosti v okolí stavby, za čo sa DPB vopred ospravedlňuje.

Komplikovaná reorganizácia dopravy bez dopadu na cestujúcich

Vzhľadom na súbežne prebiehajúcu opravu trate a modernizáciu zastávok na Vajnorskej radiále bola príprava takého rozsiahleho infraštruktúrneho projektu pre DPB neľahkou výzvou. Prerušená prevádzka depa sa dotkne všetkých oblastí: od výpravy vozidiel, cez ich údržbu až po administratívu a podnikovú autoškolu. Práce bolo potrebné zladiť tak, aby žiadna z činností podniku nebola paralyzovaná.

Počas realizácie projektu budú električky servisované v Depe Jurajov dvor a časť z nich bude dočasne odstavená aj na vybraných konečných zastávkach, a to počas tzv. denných špičiek v obratiskách Hlavná stanica, Astronomická, Stn. Vinohrady a Rača – Komisárky, pričom v poslednom uvedenom obratisku budú električky vzhľadom na logistiku výpravy vozidiel odstavené aj v noci. Elektrobusy budú zase rozdelené medzi Depá Hroboňova a Trnávka, kde je pripravená nabíjacia infraštruktúra.

Zdroj a foto: Dopravný podnik Bratislava