Začína sa výstavba električkovej trate v Petržalke. Mesto Bratislava odovzdalo stavenisko

4559
Tu končí električková trať na zastávke Jungmannova

Mesto Bratislava odovzdalo vo štvrtok 18.11. stavenisko predĺženia električkovej trate v Petržalke. Znamená to, že výstavba jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave za bezmála 75 miliónov sa môže začať. Dokončená by mala byť do konca roka 2023.

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 3,9 km a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Cesta električkou od Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa ráta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Novovybudovaná prepravná kapacita tak umožní presun až 30 tisíc cestujúcich.

Pozrite si video kadiaľ bude viesť nová električková trať

Električková trať bude mať sedem zastávok s pracovnými názvami:

 • Chorvátske rameno
 • Gessayova
 • Zrkadlový háj
 • Stred (nám. Jána Pavla II.)
 • Veľký Draždiak
 • Lietavská (Lúčanka)
 • Janíkov dvor
Doprava
 • Električka bude obsluhovať Petržalku priamejšie než dnes autobusy, vďaka čomu bude aj rýchlejšia.
 • Napomôže tomu aj preferencia na križovatkách, kde bude mať električka prednosť.
 • Zastávky budú situované predovšetkým vo väčších križovatkách a ich rozostupy budú podobné tým, aké poznáme napríklad z viedenského metra.
 • Všetko to umožní dostať sa z Janíkovho dvora / Južného mesta na Šafárikovo námestie za približne 10-12 minút.
  Petržalskú radiálu bude aj naďalej obsluhovať električková linka 3
 • Predpokladáme, že v roku 2030 denne električku v Petržalke využije v každom smere 30-tisíc cestujúcich.
 • V miestach, kde cesty pretnú električku, budú zriadené prestupné zastávky, kde sa bude dať prestupovať medzi električkami a autobusmi.
 • Nadväzné autobusy budú premávať do všetkých častí, ktoré budú vzdialené od električky.
 • Systém nadväzných autobusových liniek bol zrealizovaný už v roku 2005, takže autobusy zostanú bez zmien trás.
 • Zabezpečený bude aj prestup smerom na Jarovce, Rusovce a Čunovo na konečnej zastávke električiek.
Mosty

Súčasťou stavby sú štyri mostné objekty, a to, združený most pre električkovú cestnú dopravu (na Rusovskej ceste), električkový most (premostenie Chorvátskeho ramena), cestný most (na Kutlíkovej ulici) a rekonštrukcia jestvujúceho mosta tak, aby sa na ňom umiestnili nové zastávky MHD (na Panónskej ceste). Okrem týchto mostov sa zhotoví aj jedna lávka pre peších cez Chorvátske rameno v blízkosti električkovej trate.

Zeleň

Samotná električková trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov, ktorá sa aplikuje podobne ako pri modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály. Zeleň zohráva v návrhu trate významnú úlohu a počíta s výsadbou stromov v stromových boxoch, výsadbou stromov na voľných plochách, s trvalkovými záhonmi s vyššou mierou autoregulácie, s trávnikmi a lúčnymi porastmi. Náhradná výsadba za výrub jestvujúcej zelene sa bude realizovať predovšetkým v blízkom okolí trate, pričom tak vzniknú lokality združenej výsadby stromov a tiež krátke aleje.

Výrazné prvky
 • Výraznými prvkami budú napríklad prístrešky nástupísk.
 • Ich konštrukcia bude jedinečná v tom, že bude spájať základnú funkciu, ktorou je ochrana cestujúcich pred nepriaznivým vplyvom počasia s technickou funkciou.
 • V konštrukcii prístrešku bude integrovaný technologický panel, ktorý bude v sebe skrývať prvky elektroinštalačných rozvodných skríň, smetných nádob, automatov na výdaj cestovných lístkov a informačných panelov.
 • Tým sa nástupiská zbavia rôznych satelitných zariadených, ktoré sa umiestňovali ako samostatné prvky a nástupiská sa stanú čistými bez lokálnych prvkov, častokrát z rôzne tvarovaných skríň.
 • Prístrešky sú navrhnuté s tzv. zelenými bezúdržbovými strechami.