Nové Mesto: V utorok budú maľovať parkovacie čiary na Hlučínskej ulici

857

Mestská časť Bratislava Nové Mesto od 1. októbra 2020 zavádza pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v rezidenčnej zóne. Novomešťanom prinesie lepšie, férovejšie parkovanie tam, kde bývame, menej dopravných zápch, bezpečnejšie chodníky, kvalitnejší verejný priestor, čistejšie ovzdušie a viac obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

Z toho dôvodu budú v najbližších dňoch vyznačovať vodorovné dopravné značenie. V utorok 21. 7. 2020 bude od 7.00 do 15.00 h zákaz parkovania na úseku: Hlučínská ulica. Úsek mestská časť vyznačí prenosným dopravným značením a aj výstražnou páskou.

Zdroj: Nové Mesto