Zákaz styku klientov s verejnosťou v zariadeniach sociálnych služieb

2519

Bratislavská župa na žiadosť regionálneho hygienika odporučila zariadeniam sociálnych služieb zákaz styku klientov s verejnosťou s účinnosťou oddnes 6. marca 2020. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v oblasti akútnych prenosných respiračných ochorení na území Bratislavského kraja a z toho vyplývajúca ochrana zdravia klientov, ako aj personálu. Zákaz platí do odvolania.

„O odporúčaní sme bezodkladne informovali všetkých poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, teda nielen tých poskytovateľov, ktorí majú zariadenia, ale úplne všetkých. Aj takým, ktorí poskytujú iné druhy sociálnych služieb,“ upresnil bratislavský župan Juraj Droba.

Individuálne návštevy jednotlivých klientov, ktorí nejavia známky ochorenia a sú vybavené rúškom, v odôvodnených výnimočných prípadoch manažuje ošetrujúci lekár klientov, zdravotná sestra alebo vedúci pracovník zariadenia, prípadne ním poverená osoba.

Už minulý týždeň Bratislavský samosprávny kraj odporučil riaditeľom župných Domovov sociálnych služieb viaceré bezpečnostné preventívne opatrenia, ktoré by mali znížiť riziko prenosu Koronavírusu v zariadeniach patriacich pod župu. Apeloval na zvýšení hygienických opatrení, častejšom dezinfikovaní priestorov a v zariadeniach pribudli tiež nástenné dezinfekčné prostriedky. Kraj ďalej apeloval na dodržiavaní inkubačnej doby pri návrate z krajín s potvrdeným výskytom vírusu a sledovaní aktuálnych informácií týkajúcich sa problematiky respiračných nákaz v Bratislavskom kraji i na Slovensku.