Zakladateľ dychovej hudby Senčanka Ján Táč oslávil svoje životné jubileum

1743

Primátor Pavol Kvál a viceprimátor Juraj Gubáni 4. mája zagratulovali k 85. narodeninám zakladateľovi a dlhoročnému organizačnému vedúcemu Dychovej hudby Senčanka.

Životná dráha Jána Tkáča sa spojila so Sencom už po získaní diplomu strojného inžiniera. V Elektrovode pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách, na začiatku aj na konci svojej profesionálnej kariéry. Medzitým si „odskočil“ do Modranskej majoliky, ktorá pod jeho vedením zažila veľký rozmach.

Láska k hudbe ho sprevádzala od detstva. V roku 1987 bol spoluzakladateľom Dychovej hudby Senčanka, ktorá nadviazala na tradíciu seneckých hasičských hudieb.

Senčanka je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života nášho mesta. Získava najvyššie ocenenia, zlaté pásma na slovenských aj zahraničných súťažiach. Bol jej udelený aj Diplom a „Zlaté pásmo cum laude“ na XX. Celoštátnej prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach.

Srdečne gratulujeme k životnému jubileu a prajeme veľa sily, zdravia a šťastia!

Rozhovor s Jánom Tkáčom spred piatich rokov si môžete prečítať v archíve Mestských novín Senčan na strane 21. vo vydaní 6/2018.

Zdroj: Senec.sk