Zanedbaný verejný priestor v Starom Meste po odstránení bariér dostane novú podobu

1770

Metropolitný inštitút Bratislavy začína v spolupráci s hlavným mestom realizáciu na obnovu verejného priestoru na križovatke ulíc Karadžičova-Krížna. Ambíciou je poukázať, že aj malý zásah a jednoduchá revitalizácia dokáže zatraktívniť svoje okolie.

Dôraz bude kladený najmä na debarierizáciu priestoru a rešpektovanie prirodzených peších trás, ktoré budú riešené štrkovým chodníkom. Pôvodný trávnik bude nahradený použitím trvalkovej výsadby, ktorá bude v suchých mesiacoch pre územie ekologickejšou alternatívou. Výsadba bola navrhnutá tak, aby bola atraktívna počas celého roka.

V priestore sa doplní mobiliár – odpadkový kôš a sedenie korešpondujúce s dizajnom pri obnovenom priestore na Karadžičovej ulici pri fontáne Akt ženy. Taktiež bude doplnené osvetlenie, ktoré doteraz na mieste chýbalo, vďaka čomu bude priestor bezpečnejší vo večerných hodinách. Cieľom je nadväzovať na okolité verejné priestory a ich dizajn v duchu Manuálu verejných priestorov Bratislavy.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk