Zápis ružinovských detí na základné školy sa uskutoční 9. a 10. apríla

1168

Chystá sa vaše dieťa v septembri do prvej triedy a máte trvalý pobyt v Ružinove? Zápis detí na povinnú školskú dochádzku na niektorú z deviatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa tento rok uskutoční v piatok 9. apríla od 14:30 do 18:00 a v sobotu 10. apríla od 8:00 do 12:00.

Podrobnosti o zápise poskytnú onedlho konkrétne základné školy:

ZŠ Borodáčova

ZŠ Drieňová

ZŠ Kulíškova

ZŠ Medzilaborecká

ZŠ Mierová

ZŠ Nevädzová

ZŠ Ostredková

ZŠ Ružová dolina

ZŠ Vrútocká

Zdroj: MČ Ružinov