Zariadenie sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí hlási pozitívne prípady

1821

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí, ktorý je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, má po testovaní všetkých klientov a zamestnancov PCR testami aktuálne 38 pozitívnych klientov a 14 pozitívnych zamestnancov. To všetko napriek pravidelnému testovaniu antigénovými testami s negatívnymi výsledkami. Klienti sú bez príznakov.

Dôvodom na prísnejšie testovanie všetkých klientov spoľahlivejšími PCR testami bolo, že zariadenie identifikovalo minulý týždeň nejasný výsledok antigénového testu vo štvrtok u jednej klientky a v piatok po testovaní antigénovými testami všetkých zamestnancov a klientov ZSS pozitívny výsledok u siedmych klientov.

Klienti zariadenia nemajú príznaky a sú bez komplikácii. BSK komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V zariadení sú od 13. 10. 2020 zakázané všetky návštevy v interiéri. Zariadenie neodporúčalo ani návštevy v exteriéri. Aktuálne sú pozastavené všetky pracovné aktivity prijímateľov sociálnej služby mimo areálu zariadenia. Nie je možné ani dočasné opustenie zariadenia do domáceho prostredia.

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie poskytuje sociálnu službu dospelým fyzickým osobám, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.  Celková kapacita zariadenia je 60  miest, forma sociálnej služby je celoročná –  pobytová.

Bratislavská župa v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, aby nepodľahli pocitu tzv. „falošnej negativity“ spôsobenej výsledkami menej spoľahlivých antigénových testov. Bez ohľadu na výsledok antigénových testov je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Aktualizované 3.12.2020:

V súvislosti s výskytom COVID-19 v ZSS v Plaveckom Podhradí stanovil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) karanténne opatrenia. Prijaté boli mimoriadne prísne opatrenia – uzatvorenie celého zariadenia do karantény vrátane zamestnancov starajúcich sa o klientov. RÚVZ zatiaľ stanovil karanténu do 10.12.2020 vrátane. Termín sa odvíja od výsledkov ďalších testov. Župa zariadenie personálne posilňuje dobrovoľníkmi na zastupovane počas PN zamestnancov. V priebehu štvrtka prišla do zariadenia prvá posila – zdravotná sestra. V piatoku prídu dve nové posily a cez víkend ďalšia.

Zdravotný stav pozitívne testovaných je aktuálne bez komplikácii.