Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov v meste Malacky

578

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta a tiež z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (vo výške 284 624 €).

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 569 249 €