Zastupiteľstvo v Malackách bude rokovať, ale v mimoriadnom režime

903

Mimoriadna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu si vyžaduje neštandardné rozhodnutia. Viaceré samosprávy už avizovali, že rokovanie zastupiteľstiev odkadajú na neurčito. Štvrtkové mestské zastupiteľstvo v Malackách rokovať bude, avšak v mimoriadnom režime.

Okrem poslancov bude prítomné iba vedenie mesta a predkladatelia materiálov, nezúčastnia sa riaditelia mestských organizácií ani vedúci útvarov mestského úradu.

Podľa zákona je každé rokovanie MsZ verejné, preto nemôžeme vylúčiť účasť verejnosti. Prosíme obyvateľov, aby svoju prípadnú účasť zvážili a aby prišli iba tí, ktorí neprejavujú príznaky dýchacích ochorení. Podmienkou je, aby mali ochranné rúška,“ vyzýva mesto Malacky.

Poslanci budú okrem iného rokovať o návrhoch všeobecne záväzných nariadení (o miestnom poplatku, o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, o školských obvodoch).

Rokovanie začína vo štvrtok 26. marca o 15:00. Program a materiály sú dostupné na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Priebeh zastupiteľstva bude možné sledovať naživo cez www.zastupitelstvo.sk.