Zatvorenie predajní lístkov Dopravného podniku

682

Od 24. októbra 2020 do odvolania sú všetky predajne cestovných lístkov Dopravného podniku Bratislava zatvorené. Cestujúci môžu využiť ostatné formy predaja lístkov.

Zatvorená je aj doplatková pokladňa DPB na Olejkárskej ulici. Pokuty nezaplatené vo vozidle je možné uhrádzať iba prevodom na účet Dopravného podniku.

Zdroj: DPB