Záujem o základné školy v Novom Meste rastie, zapísali takmer 700 prvákov

1340

Záujem o základné školy v bratislavskom Novom Meste z roka na rok rastie. Počas aprílového zápisu prvákov pre školský rok 2020/2021, ktorý sa kvôli mimoriadnym protivírusovým opatreniam konal elektronicky, zapísali rodičia do ôsmich škôl v správe mestskej časti 695 detí.

Je to o 79 detí viac, ako bolo do prvých ročníkov zapísaných minulý rok. Najväčší záujem je už tradične o školu Za kasárňou, ktorá je jednou z najväčších základných škôl v Bratislave. Rodičia sem tento rok zapísali 177 detí. Škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov, nemčina je tu povinná už od 1. ročníka a v 3. ročníku sa pridáva aj angličtina.

Nasledujú ZŠ Sibírska (96), ZŠ Cádrova (88), ktoré taktiež kladú dôraz na cudzie jazyky a ZŠ Kalinčiakova (74), ktorá sa špecializuje na rozvoj športových talentov.

Z celkového počtu zapísaných 695 detí majú prevahu chlapci (379). V porovnaní s minulým rokom stúpol počet odkladov povinnej školskej dochádzky (zo 46 na 75).

Aj tento rok školy evidujú veľký záujem aj u mimonovomestských detí a rodičov. Viac ako sto zapísaných detí pochádza z iných bratislavských mestských častí, 68 dokonca z miest a obcí mimo Bratislavy.

Zdroj: Nové Mesto