Zdieľané kolobežky a bicykle už nebudú blokovať chodníky. Mesto určilo špeciálne parkoviská

944

Bratislava zlepšuje podmienky pre chodkyne a chodcov. Zdieľané kolobežky a bicykle bude možné zaparkovať iba v tzv. virtuálnych zónach.

V mobilnej aplikácii môžete tieto parkovacie miesta vidieť už teraz a priebežne ich bude mesto vyznačovať aj v teréne. Virtuálne zóny mesto starostlivo vyberalo tak, aby bolo stále možné kolobežku jednoducho a pohodlne v meste odparkovať, nech už idete kamkoľvek.

„Teší nás, že v Bratislave máme čoraz viac možností zdieľanej mobility a vďaka kolobežkám a bicyklom na každom rohu sa rýchlo a jednoducho vieme dostať z bodu A v podstate kamkoľvek. Problém však nastáva, ak sú kolobežky nielen na každom rohu, ale aj uprostred každého chodníka a chodníčka. Z komfortnej kolobežky či bicykla sa tak stáva nekomfortná prekážka. Aby sme zabránili chaosu a pomohli predísť potenciálne nebezpečným situáciám, ktoré môžu byť s tzv. free floating systémom spojené, spolu s prevádzkovateľmi prichádzame s “parkoviskami”, tzv. virtuálnymi zónami, pre prostriedky zdieľanej mobility,“ približuje mesto na sociálnej sieti.

Zároveň mesto pri vytváraní takýchto parkovacích miest dbá na to, aby zaparkované kolobežky a bicykle nechali dostatok priestoru pre chodkyne, chodcov, rodičov s kočíkmi, či ľudí s obmedzenou mobilitou. Systém je momentálne v skúšobnej prevádzke a zóny bude sa prispôsobovať potrebám používateľov a používateliek. Mesto ho bude upravovať podľa toho, ako zasahujú do peších trás.

„Parkovanie zdieľaných mobilít v zónach je nový európsky trend a veríme, že aj v Bratislave pomôže minimalizovať konfliktné situácie. Naďalej vyzývame všetkých používateľov a používateľky zdieľanej mobility, aby v záujme bezpečnosti nevyužívali chodníky, ale použili dopravný priestor a cyklistickú infraštruktúru,“ dodáva mesto.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR