Železná studnička a Kamzík budú chránené pred neželanými stavbami. Platí dočasná uzávera

1097
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Nové Mesto vyhlásilo stavebnú uzáveru v zóne Horná Mlynská dolina. Dôvodom je ochrana lokality Železnej studničky a Kamzík počas doby, kým bude spracovaný a schválený územný plán zóny.

„Železná studnička a Kamzík sú unikátne miesta nielen pre Nové Mesto, ale pre celú Bratislavy. Les ako súčasť mesta je niečo tak výnimočné a hodnotné, že si zaslúži mimoriadnu ochranu. Práve preto už niekoľko rokov pracujeme na územnom pláne zóny, ktorý jasne povie, čo tu môže a nemôže stáť a práve preto dovtedy vyhlasujeme stavebnú uzáveru, ktorá preventívne odrazí všetky neželené investičné zámery a pokusy developerov,“ povedal starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.

Územie, pre ktoré mestská časť pripravuje územný plán zóny, má rozlohu 102 hektárov. „Hlavnou funkčnou náplňou, ktorú by sme chceli v tomto území stabilizovať a istým spôsobom aj rozvíjať, sú športové, rekreačné a oddychové aktivity,“ dodal zástupca starostu Peter Vaškovič.

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa v zóne Horná Mlynská dolina dočasne zakazuje stavebná činnosť až do schválenia územného plánu zóny – najdlhšie však na päť rokov.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto