Železná studnička bude mať krajšie chodníky a cesty

961

V pondelok začalo mesto Bratislava s opravou Cesty mládeže v úseku od Snežienky po konečnú autobusu č.43, Sanatórium. Je to pomerne špecifická oprava, nakoľko cestu nevyužívajú primárne motoristi, kvôli zákazu vjazdu, ale najmä návštevníci lesoparku ako cyklisti, peší, rodiny s deťmi, bežci a MHD.

  • Najväčšiu zmenu pocítia cyklisti, nakoľko je to najviac frekventovaná cyklotrasa v lesoparku Železná studnička – Biely kríž,
  • Kompletná obnova sa týka aj chodníkov a obrubníkov,
  • Spolu sa jedná o 3760 m2 cestnej komunikácie a 2178,4 m2 chodníka,
  • Oprava bude trvať cca do začiatku novembra, cesta bude po celý čas opráv priechodná. Premávať bude aj linka MHD č.43, až po konečnú zástavku,
  • Pripravuje sa aj komplexná oprava ďalšej časti promenády v úseku kontajnerový bufet – Snežienka.

Cesta je momentálne v naozaj zlom stave, chodníky sú na niektorých miestach úplne rozpadnuté a nepoužiteľné. V lesoparku tak pribudne opäť ďalšia opravená časť pre návštevníkov.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave