Železničné múzeum opäť otvorilo brány

1041

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku a v súvislosti s uvoľňovaním opatrení, zavedených v reakcii na ochorenie COVID-19, bude Železničné múzeum Slovenskej republiky v starom rušňovom depe Bratislava východ opäť prístupné pre návštevníkov. Železničné múzeum je pre návštevníkov otvorené od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021 (pondelok – nedeľa) v čase od 10.00 do 17.00 hod. Železničné múzeum Slovenskej republiky vzniklo v roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave. Dnes je účelovým strediskom Železníc Slovenskej republiky.

Železničné múzeum Slovenskej republiky vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, čiže zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti. Jednou z najzásadnejších činností je prevádzka železničnej expozície v starom rušňovom depe Bratislava východ pre verejnosť.

Návštevníci tu môžu vidieť historické parné a motorové rušne a vozne, osobné a nákladné vozne z rôznych období, techniku určenú na výstavbu a údržbu železničných tratí, rôzne dreziny, vozebné a opravárenské zariadenia na opravy parných rušňov a mnoho iného, čo súvisí so železnicami.

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku a v súvislosti s uvoľňovaním opatrení, zavedených v reakcii na ochorenie COVID-19, bude Železničné múzeum Slovenskej republiky v starom rušňovom depe Bratislava východ opäť prístupné pre návštevníkov.

Železničné múzeum je pre návštevníkov otvorené od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021 (pondelok – nedeľa) v čase od 10.00 do 17.00 hod.

Pre návštevníkov budú platiť nasledujúce preventívne opatrenia:

•             Návštevníci, ktorí nie sú rodinnými príslušníkmi, musia dodržiavať vzájomný odstup minimálne 2 metre.

•             Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné, ak sa bude dodržiavať sociálny odstup (pri vzdialenosti viac ako 5 metrov) od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné.

•             Pred vstupom do múzea je každý návštevník povinný vydezinfikovať si ruky.

Primerane je potrebné dodržiavať všetky opatrenia, ktoré vyhlási Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V prípade, ak sa koncentrácia návštevníkov v múzeu bude približovať číslu 1 návštevník na 15 m2, múzeum si vyhradzuje právo pozastaviť vstup návštevníkov do areálu.

Vstup do vnútorných expozícií bude možný len po predchádzajúcom dohovore, opatrenia pri vstupe upresní a zabezpečí sprevádzajúci pracovník.

V prípade otázok môžete kontaktovať priamo železničné múzeum na tel. čísle 02/2029 7296 alebo e-mailom na adrese tunega.michal@zsr.sk.

Autor článku: Ing. Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky; Zdroj: MČ Rača