Žiaci 1. stupňa ZŠ môžu opäť nastúpiť do školy

1173

Bratislavský samosprávny kraj rozhodol o otvorení základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od 1. 6. 2020 obnovuje vyučovanie na:

  • Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava –  1. – 4. ročník,
  • Základnej škole a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava – 1. – 5. ročník,
  • Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo – 1. – 5. ročník.

S riaditeľkami dotknutých škôl prerokoval BSK všetky podmienky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Už teraz sa na žiakov tešia.