Živé námestie sa stane verejnou obývačkou, kde sa spája silný historický odkaz s modernou podobou Bratislavy

1279

Na Námestí SNP, Námestí Nežnej revolúcie a Kamennom námestí v Bratislave vytvoríme zjednotený verejný priestor. Budúca podoba Živého námestia je podložená dlhoročnými analýzami a prieskumami, podľa ktorých nemecký architektonický ateliér LOIDL a dopravní inžinieri z BPR navrhli najlepšie riešenie.

Projekt Živého námestia vznikol v roku 2018, prebehla participácia, do ktorej sa zapojilo vyše tisíc respondentov, urobili sa fokusové skupiny. Zanalyzovalo sa vyše 400 podnetov z projektu Odkaz pre starostu, uskutočnila sa konferencia s témou bezpečnosti v meste. Oslovili sa lokálni aktéri, ktorí boli zapojení do celého projektu od začiatku. Na MIBe ako prví na Slovensku urobili súťaž vo forme súťažného dialógu, kde sa kladie na prvé miesto komunikácia súťažných ateliérov s odborníkmi a aktérmi daného priestoru. Preto tento projekt nie je jedinečný len tým, že rieši najdôležitejší verejný priestor v našom meste, ale aj tým koľko pozornosti bolo venovanej každému detailu.

Celý návrh odzrkadľuje základné princípy verejných priestorov stanovených v Manuáli verejných priestorov Bratislavy.

Mesto pre peších

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí o rozlohe takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy v tomto priestore dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia. Pamätník SNP sa stane prístupnejší z viacerých strán a rozšíri sa plocha zelene v jeho okolí. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje pietnu funkciu, a pritom navráti Námestiu SNP stretávaciu funkciu. Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa napríklad počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Presunúť na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.

Zelené mesto

Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň, a modernými spôsobmi sa snažia zmierňovať dopady klimatickej krízy. Na viaceré miesta napríklad prináša zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí. Plocha so zeleňou sa na námestí oproti terajšej rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia ako je to v súčasnosti. Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie.

Atraktívne mesto

Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku. na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších je dizajn prvkov mobiliáru koherentný, materiálové a farebné prevedenie je v zmysle manuálu – oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou.

Starostlivé mesto

Tento princíp bude naplnený splnením toho, že vznikne kvalitný verejný priestor, ktorý je bezpečný, dobre osvetlený a ľudia sa v ňom cítia prirodzene a bezpečne. Živé námestie sa stane plnohodnotným priestorom pre všetkých, bez zbytočných bariér a preferencie automobilovej dopravy. Tri námestia vytvoria celok s potenciálom pre rozšírenie kvality do celého mesta. Nastaví sa tak štandard kvality pre celé mesto.

Výsledky súťaže si môžete pozrieť na www.zivenamestie.sk

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk