Zlaté piesky sú bezpečné na kúpanie. Kontaminácia sa nepreukázala

1735

Prednedávnom médiami preletela správa o chemikáliách, ktoré mali byť nájdené vo vode na Zlatých pieskoch. Keďže jazero Zlaté piesky je miestom, kam sa v lete chodí kúpať mnoho ľudí, niektoré ľadové medvede tam chodia dokonca aj v zime, mnohí z vás sa zľakli.

Odborníci už v čase publikovania týchto správ upozorňovali, že ich interpretácia môže byť prehnaná. Nič netreba podceňovať, ale správne nie je rozhodne ani strašiť ľudí za účelom získavania politickej pozornosti.

Úrad verejného zdravotníctva v auguste vykonal niekoľko podrobných odberov a analyzoval aj dáta, ktoré boli predtým prezentované šokujúcim spôsobom v médiách. A dobrá správa je, že voda na Zlatých pieskoch je úplne v poriadku a nepreukázala sa žiadna kontaminácia, ktorá by bránila bezpečnému kúpaniu sa.

Záver správy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: “Vo vzorke povrchovej vody č. PR2074288-11 zo dňa 4. 8. 2020 ani vo vzorkách vody na kúpanie, odobratých ÚVZ SR na 5 odberných miestach prírodného kúpaliska Zlaté piesky dňa 25. 8. 2020 nebola preukázaná prítomnosť znečistenia a chemických látok na úrovni, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť kvalitu vody na kúpanie ako nevyhovujúcu a predpokladať zdravotné riziko pre kúpajúcich sa. K porovnávaniu získaných výsledkov s limitnými hodnotami pre pitnú vodu je tiež potrebné zdôrazniť, že limitné hodnoty pre pitnú vodu sú založené na celoživotnom a pravidelnom príjme týchto látok pri konzumácii pitnej vody, preto nie je možné ich uplatňovať automaticky pri vode na kúpanie (v prípade ktorej ide o krátkodobú a nepravidelnú expozíciu, prevažne dermálnou cestou).”

Zdroj: Martin Chren- starosta Ružinova