Zmeny a zlepšenia mestskej hromadnej dopravy v Bratislave od 1. 9. 2020

916
Zdroj: Hlavné mesto - sociálna sieť

Od 1. septembra pristupuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) k viacerým zmenám a vylepšeniam. Tešiť sa môžete najmä na posilnené intervaly a kapacitu vybraných liniek.

Po dlhých mesiacoch, kedy spoje kvôli pandémii COVID-19 premávali v prázdninovom režime, obnovuje DPB silnejšiu premávku v režime „pracovný deň – školský rok“.

Linky 83 a 84: S prihliadnutím k pokračujúcej výluke električiek v Dúbravke bude až do ukončenia rekonštrukcie zlepšený interval na obidvoch linkách v špičkách. Ráno budú mať obe linky na spoločnom úseku následný interval 3 minúty, popoludní 3 – 4 minúty. Týmto opatrením sa dosiahne ďalšie navýšenie kapacity priamych spojení medzi Dúbravkou a centrom mesta. Na obidve linky budú aj naďalej vypravované (s výnimkou večerných hodín) výlučne najviac kapacitné vozidlá Mercedes CapaCity.

Linka 32: Pre posilnenie kapacity a zvýšenie komfortu počas pokračujúcej modernizácie električkovej trate nasadíme na všetky spoje aj počas pracovných dní kĺbové vozidlá.

Linka 210: Vzhľadom k dlhodobo rastúcej vyťaženosti bude na tejto linke výrazne zlepšený interval medzi spojmi v pracovných dňoch školského roka. V exponovanej časti dňa bude premávať každých 7,5 minúty (doteraz 10 minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých 6 minút (doteraz každých 7,5 minúty). Počet spojov sa tak zvýši o 25 % až 33 %.

Linka 211: Pre skrátenie čakacích dôb v prestupnom uzle Patrónka prichádza k zahusteniu intervalu, čím sa dosiahne komfortnejšie spojenie západných častí mesta s nemocnicami a ústavmi na Kramároch.

Linky 31, 131 a 184: Posilnenie týchto liniek nastane k termínu začiatku výuky na vysokých školách.

Linka 61: V súvislosti s nasadením nových letiskových autobusov príde k výraznému zlepšeniu intervalu v čase dopravnej špičky. Ráno budú spoje premávať každých 6 minút (v súčasnosti každých 8 minút) a odpoludnia každých 7 – 8 minút (v súčasnosti každých 15 minút). Cestovný poriadok bude aj naďalej v spoločnom úseku trasy prioritne koordinovaný s linkou 63 a počas špičky aj s linkou 74. Nové autobusy budú mať úpravu na prepravu väčšieho množstva batožiny pre cestujúcich prichádzajúcich z letiska, resp. z hlavnej železničnej stanice.

Zdroj: sociálna sieť Hlavného mesta