Zmeny v doprave z dôvodu rekonštrukcie Drieňovej ulice

883

Od začiatku dennej premávky 6. júla 2020 až do 17. júla 2020 do začiatku dennej premávky bude z dôvodu rekonštrukcie Drieňovej ulice zriadená jednosmerná premávka v úseku od Herlianskej ul. po Tomášikovu ul. v smere jazdy Tomášikova.

Dotknuté linky budú premávať nasledovne:

Linka 66 v smere Trhovisko po obslúžení zastávky DK Ružinov vľavo na Ružinovskú ulicu, kde obslúži zastávku Tomášikova, následne vpravo na Herliansku ul. a vľavo na Drieňovú ul., kde sa od zastávky Solivarská napojí na riadnu trasu

v smere Domkárska bez zmeny

Linka 78 v smere Nové SND po obslúžení zastávky Súmračná v križovatke Ružinovská – Tomášikova priamo, kde obslúži zastávku Tomášikova, následne vpravo na Herliansku ul. a vľavo na Drieňovú ul., kde sa od zastávky Solivarská napojí na riadnu trasu

v smere ŽST P. Biskupice bez zmeny

Linka N61 smer Hlavná stanica po obslúžení zastávky Haburská priamo po Tomášikovej ul., následne vpravo na Ružinovskú ul., vpravo na Herliansku ul. a vľavo na Drieňovú ul., kde sa od zastávky Solivarská napojí na riadnu trasu. Obchádzkovú trasu absolvuje bez obsluhy zastávok.

v smere Letisko bez zmeny

Zastávka Maximilána Hella v smere Solivarská nebude počas rekonštrukcie komunikácie linkami 66 a 78 obsluhovaná.

Zdroj: Dopravný podnik