Od septembra nastávajú viaceré zmeny v regionálnych autobusových linkách v rámci Integrovaného dopravného systému

590

Od 5. septembra 2022 nastávajú viaceré zmeny v regionálnych autobusových linkách v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Zavedené budú dve regionálne linky 216 a 628 a jedna regionálna cezhraničná linka 901 do rakúskeho Hainburgu. Posilnená bude premávka v rannej špičke na trase Dunajská Lužná – Rovinka – Bratislava.

Po osadení nových zastávkových označníkov v regióne sú jednotlivé nástupištia v cestovných poriadkoch rozlíšené písmenami, podobne ako je to už nejaký čas v bratislavskej MHD. Táto zmena sa netýka nástupíšť na autobusových staniciach v Trnave a Bratislave.

Prehľad najvýznamnejších zmien na jednotlivých regionálnych linkách:

 • Linka 215
  • ranný pár spojov, ktorý premával po trase Patrónka – Stupava bude premávať len v úseku Patrónka – Marianka, v Marianke nadviaže spoj novej linky 216.
 • Nová linka 216
  • premávať bude po okružnej trase Stupava – Záhorská Bystrica – Marianka – Stupava,
  • v Stupave bude obsluhovať viaceré nové zastávky,
  • premávka zabezpečovaná v pracovných dňoch.
 • Na linkách 219 240 250 275 277 289 končí sezónna preprava bicyklov na cyklonosičoch.
 • Linky 235 239 245 246 299 budú mať novú zastávku Plavecký Štvrtok, Log. centrum situovanú medzi zastávkami Plavecký Štvrtok, Kozánek a Plavecký Štvrtok, Rázcestie.
 • Linka 289 ruší sa obsluha zastávky Rohožník, Cementáreň, najbližšou obsluhovanou zastávkou je Rohožník, Rázcestie Cementáreň.
 • Linka 506 zastavená bude premávka letných víkendových cyklobusov.
 • Linka 520 mení sa časová poloha niektorých spojov počas školského vyučovania
 • Linka 525 zrušené budú spoje v úseku Chorvátsky Grob, Námestie – Senec.
 • Linka 527 menšie úpravy časových polôh niektorých spojov
 • ruší sa prvý ranný spoj zo Slovenského Grobu k Shopping Palace o 4:18 a späť od Shopping Palace o 4:59, spoj pôjde až o 5:28 zo Slovenského Grobu do Pezinka.
 • Linka 529 večerný spoj zo zastávky Senec, Goodman o 22:12 do Pezinka pôjde o hodinu skôr, t.j. už o 21:12.
 • Linka 539 zavedený bude nový spoj v pracovných dňoch z Modry, Štúrovej o 5:29 do Šenkvíc, ktorý bude pokračovať na linke 545 do Dolian
 • Linka 540 večerný spoj v pracovných dňoch o 21:09 zo Zochovej chaty bude premávať až do Bratislavy,
 • pridaný bude nový večerný spoj o 22:15 zo zastávky Modra, Pod lipou do Bratislavy.
 • Linka 545 zrušený bude ranný spoj v úseku Pezinok, Žel. stanica – Šenkvice, Žel. stanica o 5:19, spoj pôjde o 5:39 zo Šenkvíc do Dolian.
 • Linka 565 spoje budú zastavovať na novej zastávke Modra, Malé hliny, ktorá bude situovaná medzi Modrou a Budmericami,
 • upravená bude časová poloha niektorých spojov.
 • Nová linka 628 premávať bude v pracovných dňoch medzi Chorvátskym Grobom, Čiernou Vodou a Bernolákovom, Žel. stanicou,
 • na žel. stanici v Bernolákove bude tvoriť prípoje k vlakom liniek S60 a S65.
 • Linka 715 spoje budú premávať v nových časových polohách,
 • zrušená bude premávka počas školských prázdnin.
 • Linka 725 v rannej špičke pracovných dní sa zlepšuje interval medzi spojmi na 30 minút v smere Miloslavov – Dunajská Lužná – Bratislava.
 • Linka 727 v rannej špičke pracovných dní počas školského roka sa zlepšuje interval medzi spojmi na 15 minút v úseku Dunajská Lužná – Bratislava.
 • Linka 737 v rannej špičke pracovných dní počas školského roka sa zlepšuje interval medzi spojmi na 15 minút v úseku Šamorín – Bratislava.

Zdroj: IMHD, Foto: IMHD, BSK