Značenie kultúrnych a turistických cieľov v kraji

1225

Realizácia hnedých tabúľ podporuje jednotný systém navigácie a orientáciu návštevníka systémom kompatibilným so značením kultúrnych pamiatok a cieľov cestovného ruchu v rámci Slovenska a Európskej únie. Projekt je realizovaný od roku 2013. V rámci I. etapy bolo v roku 2013 označených 9 cieľov a osadených 75 tabúľ, v II. etape v roku 2016 bolo označených 26 cieľov a osadených 196 tabúľ, v III. etape v roku 2017 bolo označených 5 cieľov a osadených 52 tabúľ. V roku 2018 bola ukončená realizácia IV. etapy dopravného značenia 7 kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu BSK „hnedými tabuľami“ s celkovým počtom celkom 32 osadených tabúľ.