Zo súťaže vzišlo 6 architektonických tímov, ktoré budú spolupracovať na mestských verejných priestoroch

767

Verejné priestory budú pre Bratislavu navrhovať a projektovať oceňované architektonické tímy:

  • Studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida
  • GUTGUT spolu s 2ka
  • Atrium v spolupráci so Štefanom Zahatňanským, Livinark a arch&crafts
  • PLURAL spolu s ateliérmi zerozero a Diervilla
  • MAPA architekti
  • Grido architekti spolu s Magdalénou Horňákovou – Atelier DUMA.

Pre súťaž mal ateliér predložiť päť predchádzajúcich ocenených alebo nominovaných diel. Vo verejnej súťaži na spolupracujúce ateliéry porota hodnotila kvalitu doterajších realizácií a nevyberala len na základe najnižšej ceny. Na mestských zadaniach tak budú pracovať architekti ocenení napríklad za projekty ako Atrium, Mlynica, Nová synagóga Žilina či komplex Nido. Do súťaže sa prihlásilo 19 tímov.

Podľa zadania súťaže budú vybratí architekti s mestom spolupracovať najbližšie štyri roky na rôznych zákazkách pri tvorbe verejných priestorov, obnove mestských parkov či budov. Hodnota zákazky na celé obdobie je 700 000 € bez DPH. Pôjde o zákazky rôzneho rozsahu, od menších v hodnote tisícov eur, po komplexnejšie zákazky v predpokladanej hodnote do desiatok tisíc eur.

Na komplexnejšie zadania bude Metropolitný inštitút Bratislavy aj naďalej vyhlasovať samostatné súťaže návrhov, v ktorých sa architekt bude vyberať na základe najlepšieho návrhu.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy