Župa bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom 190 miliónov eur

714

„Investície kraja budú aj do infraštruktúry, aj do opráv a ďalších oblastí. Snažíme sa čo najviac peňazí investovať a dávať do krajšieho a lepšieho kraja. Čo sa týka výsledkov na župe, tak prvé čo musím povedať je, že Bratislavský samosprávny kraj výrazne šetrí na samom sebe na prevádzke, zoštíhľujeme župu. V prvých dvoch rokoch môjho mandátu budú priemerné náklady na chod úradu BSK v rovnakej výške ako v poslednom roku predchádzajúceho vedenia. V roku 2018 boli celkové mzdové náklady Úradu BSK o 5% nižšie ako rok predtým. Nárast v roku 2019 oproti roku 2017 bude do 5%,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

„Investície kraja budú aj do infraštruktúry, aj do opráv a ďalších oblastí. Snažíme sa čo najviac peňazí investovať a dávať do krajšieho a lepšieho kraja. Čo sa týka výsledkov na župe, tak prvé čo musím povedať je, že Bratislavský samosprávny kraj výrazne šetrí na samom sebe na prevádzke, zoštíhľujeme župu. V prvých dvoch rokoch môjho mandátu budú priemerné náklady na chod úradu BSK v rovnakej výške ako v poslednom roku predchádzajúceho vedenia. V roku 2018 boli celkové mzdové náklady Úradu BSK o 5% nižšie ako rok predtým. Nárast v roku 2019 oproti roku 2017 bude do 5%,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

BSK bude v roku 2019 hospodáriť s celkovými príjmami vo výške 173 miliónov eur a celkovými výdavkami vo výške 187 miliónov eur. Na rozvoj školstva vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2019 65 miliónov eur, pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo 26 miliónov eur, dopravu 20 miliónov eur, komunikácie a cesty 8 miliónov eur, kultúru a cestovný ruch 6 miliónov eur, správu majetku, opravy a údržbu budov 8 miliónov eur, na dotácie 2,5 milióna eur na zabezpečenie chodu Úradu BSK a jeho administratívu je vyčlenených 9 miliónov eur.

Investičné projekty Bratislavského samosprávneho kraja zhltnú spolu 35 miliónov eur. V roku 2016 to bolo 11 miliónov eur, v roku 2017 15 miliónov eur a  v roku 2018 25 miliónov eur. Pre rok 2019 je pre komunikácie a cesty vyčlenených 15 miliónov eur, školstvo 8 miliónov eur, kultúru a cestovný ruch 5 miliónov eur a  pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo 5 miliónov eur. Bratislavská župa pokračuje v dobrom hospodárení s bežným prebytkom na úrovni 10% daňových príjmov (9 miliónov ročne v posledných 3 rokoch) a rozumne si požičiava. Len 50% investičných akcií je financovaných z úverov. Na 50% si župa zarobí dobrým bežným hospodárením. Zároveň šetrí verejnými obstarávaniami na nákladoch na investičné projekty. V roku 2018 ide pri investíciách za 10 miliónov o úsporu vo výške 2 milióny eur. V tomto má BSK záväzok pokračovať ako aj vo financovaní tretieho sektoru a občianskych aktivít dotáciami v sume približne 3 milióny ročne.