Župa hľadá riešenie ako zachovať urgentný príjem v Malackách

1138

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v poslednej dobe venoval veľkú pozornosť téme Ústavnej pohotovostnej služby v Malackách. Jej poskytovateľom je spoločnosť Nemocničná a. s., s ktorou má BSK uzatvorenú zmluvu do 31.3.2020.

„Aktuálne je pre BSK téma pokračovania UPS stále otvorená a hľadáme ďalšie možnosti jej fungovania. Úrad BSK robí všetko pre jej zachovanie, napokon má na to schválené finančné prostriedky aj v tohtoročnom rozpočte. Definitívne rozhodnutie očakávame v polovici marca,“ uviedlo tlačové oddelenie župy.

Bez ohľadu na ďalšie fungovanie ústavnej pohotovostnej služby, ambulantná pohotovostná služba ostáva v Malackej nemocnici zachovaná.