Podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová a Elena Pätoprstá sa ako zástupkyne župy včera zúčastnili na kontrolnom dni stavby D4/R7. Ich cieľom bolo najmä zistiť či stavba ide podľa harmonogramu a ako sa dodávateľ stavby vyrovná s obvineniami z použitia kontaminovanej pôdy.

 

Za oblasť dopravy rokovala vicežupanka Alžbeta Ožvaldová podpredsedníčka BSK pre dopravu, o to najmä o urýchlení v časti križovatky Prievoz, ktorá značne komplikuje život v Bratislave. Za účasti podpredsedníčky BSK Eleny Pätoprstej sa rokovalo aj o ochrane životného prostredia v Bratislavskom kraji priamo so zástupcami koncesionára a spoločnosti poverenej výstavbou D4 a R7 v rámci PPP projektu. Podpredsedníčka sa sústredila na ochranu podzemnej vody Žitného ostrova  a podozrenia verejnosti na použitie nevhodného a kontaminovaný materiálu pod teleso diaľnice, ako i ťažbu štrkov nad zdrojmi pitnej vody v regióne.

„Hlavný manager Ferrovial pre Slovensko informoval, že dá prešetriť dodávku materiálu od subdodávateľa z oblasti Nivy, kde je v časti bývalej Apolky kontaminovaná zemina, preveria laboratórne skúšky tejto dodávky ako i kontrolu z miesta, kde bola dovezená zemina z tejto lokality,“ vyjadrila sa podpredsedníčka BSK Elena Pätoprstá.

Zástupcovia spoločnosti uviedli, že budú zodpovedať za diaľnicu D4/R7 a jej správu 30 rokov a štát bude financovanie diaľnice splácať postupne každý rok podľa kvality, stavu a údržby diaľnice, preto je v ich záujme kontrola a použitie kvalitného a únosného materiálu pod teleso diaľnice od všetkých subdodávateľov a o výsledkoch kontroly budú informovať Bratislavský samosprávny kraj aj hlavné mesto Bratislava.