Župa rokovala so Zastúpením Európskej komisie o kvalite vody

578
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.23.3″ custom_padding=“0px|||||“][et_pb_row _builder_version=“3.23.3″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.23.3″][et_pb_text min_height=“550px“ _builder_version=“3.23.3″ custom_margin=“-44px|||||“ custom_padding=“13px|||||“]

Na žiadosť Bratislavskej župy sa na pôde Zastúpenia Európskej komisie v SR uskutočnilo prvé rokovanie  vicežupanky BSK pre životné prostredie Eleny Pätoprstej a Ladislava Mika vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR. Témou rozhovorov bol stav a zákonná ochrana zdrojov podzemnej vody zo strany štátnych orgánov a jej vplyv na zdravie a bezpečnosť obyvateľov v bratislavskom regióne.

Vicežupanka Elena Pätoprstá vyslovila znepokojenie, že napriek snahe župy získať informácie o možných rizikách pre obyvateľov kraja nemá dodnes Ministerstva ŽP vytvorené komplexné modelové riešenie prúdenia podzemnej vody a transportu znečisťujúcich látok zo zdrojov znečistenia na území Bratislavy ani aktuálnu komplexnú databázu meraných výsledkov doplnenú aj o údaje SHMÚ a SIŽP, ktorá by bola spracovaná do potrebných mapových a modelových podkladov nevyhnutných pre plánovaciu a rozhodovaciu činnosť Bratislavského samosprávneho kraja. Vyslovila názor, že Bratislavská župa nemôže naďalej suplovať štátne orgány, ktorých povinnosťou je vybudovať takúto databázu o aktuálnom stave znečistenia podzemnej vody na území́ Bratislavy a o existujúcich aktívnych i pasívnych zdrojoch znečisťovania vplývajúcich na celý región, a je potrebné   – identifikovať a kvantifikovať existujúci stav kvality podzemnej vody na území́ Bratislavy – identifikovať a kvantifikovať antropogénne vplyvy na prúdenie podzemnej vody na území́ Bratislavy – modelovať a teda predpovedať vývoj zmien v prúdení́ podzemnej vody a ich vplyv na zásoby podzemnej vody v BSK – modelovať a teda aj predpovedať vývoj znečistenia podzemnej vody a jeho vplyv na zásoby podzemnej vody v BSK – poskytnúť podklady pre hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich zo znečistenia podzemnej vody v BSK – identifikovať cieľový́ stav kvality podzemnej vody, ktorý́ prispeje k eliminácii environmentálnych aj zdravotných rizík a navrhnúť účinné a optimálne opatrenia na dosiahnutie cieľového stavu kvality podzemnej vody vo vzťahu k súčasnému znečisteniu aj vo vzťahu k budúcim ohrozeniam v Bratislavskom regióne.      

Na rokovaní o stave povrchových aj podzemných zdrojoch vody v bratislavskom kraji sa zúčastnil aj splnomocnenec hl. mesta Bratislava pre životné prostredie Mgr. Andrej Kovarik a zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorí potvrdili nedostatočne spracovanie databáz štátnych orgánov do potrebných mapových a modelových podkladov nevyhnutných pre plánovaciu a rozhodovaciu činnosť Bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta SR Bratislava aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.“

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]